MP-Pro 0

O nama

Opći uvjeti online kupovine

OPĆI UVJETI ONLINE KUPOVINE

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ove internetske stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka MP-PRO d.o.o. Nikole Tesle 1B, 31315 Karanac te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – internetska trgovina.

Uvjeti poslovanja internetske trgovine (www.mp-pro.hr) sastavljeni su u skladu sa aktualnim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO).

Molimo vas da pažljivo pročitate sve niže navedene uvjete kupnje i poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih uvjeta kupnje.

PRODAVATELJ

Sjedište prodavatelja:
MP-PRO d.o.o., Nikole Tesle 1B, 31315 Karanac,
Zemljopisna adresa poslovanja: MP-PRO d.o.o., Nikole Tesle 1B, 31315 Karanac

Telefon: 031/720-257, Mobitel: 0951984978, e-mail: info@mp-pro.hr

OIB: 64385892519, MB: 04199286

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem Tt-14/1533-5
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Marko Pešić, direktor

KUPAC

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u internetskoj trgovini (www.mp-pro.hr).

PREDUGOVORNE OBAVIJESTI

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje na MP-PRO internetskoj stranici (www.mp-pro.hr).

RAČUN / POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.

PRAVILA POSTUPANJA TRGOVACA

Ovi uvjeti kupnje predstavljaju pravila postupanja po kojima se trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi.

CIJENE

Cijene su izražene u eurima, a PDV je uračunat u cijenu. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

NARUDŽBE

Naručivanje robe putem internetske trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Naručiti možete kao registrirani i kao neregistrirani korisnik.
Svi proizvodi navedeni na internetskoj trgovini (www.mp-pro.hr) nalaze se na skladištu ili na skladištu dobavljača te su raspoloživi za narudžbu u ograničenim količinama. Ako određeni proizvod u trenutku narudžbe nije raspoloživ, kupac će biti obaviješten te će mu biti ponuđen najsličniji zamjenski proizvod ili povrat novaca.
Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i narudžbe.

AKCIJSKA PRODAJA I KODOVI ZA POPUST

Tvrtka MP-PRO d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine.

Nakon isteka roka akcijske prodaje, tvrtka MP-PRO d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok. Trgovac zadržava pravo prodaje do isteka zaliha.

Trgovac zadržava pravo privremenog obustavljanja valjanosti promo kodova tijekom prodajnih akcija, odnosno razdoblja valjanosti drugih kodova za popust. Popuste ili pogodnosti koje se automatski dodjeljuju u košarici nije moguće kombinirati s kodovima za popust.

IZJAVA O SIGURNOSTI

Za plaćanje karticama, MP-PRO webshop koristi Monri platnu platformu. Budući da kupac sve osjetljive kartične podatke unosi na Monri platnoj formi koja je osigurana visokim stupnjem SSL enkripcije (256-bitna enkripcija), trgovac ne dolazi u doticaj s kartičnim podacima, nije odgovoran za njihov prijenos niti čuvanje.

3D Secure je napredni autentifikacijski sustav baziran na provjeri identiteta kupca uporabom SSL/TLS tehnologija. 3D Secure autentifikacija kupca ne predstavlja dodatnu obvezu za trgovca tijekom aktivacije i korištenja kartične naplate, jer se odvija tijekom procesa plaćanja na strani izdavatelja kartice na kojeg Monri prosljeđuje kupca zbog dodatne provjere identiteta. Na stranici banke koja je izdala platnu karticu kupac upisuje tražene podatke za potvrđivanje svog identiteta uz pomoć tokena ili lozinke. Razmjena tajnih podataka obavlja se sigurnim putem, isključivo između korisnika kartice i banke koja mu je izdala karticu.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14), članak 11., MP-PRO d.o.o. ne ustupa osobne podatke kupaca trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja kupca te prikuplja isključivo osnovne podatke o kupcima/korisnicima.

Obvezujemo se primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. U procesu realizacije kupovine koristit ćemo samo informacije koje su nužne.

Redovito se kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su isključivo djelatnicima kojima su navedeni podaci nužni u poslovanju te neće biti prodani, iznijeti ili dati trećoj strani. Svi djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PRIMJENA KOLAČIĆA

Na MP-PRO internetskoj stranici (www.mp-pro.hr) koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika/posjetitelja smješta web poslužitelj kojim se posjetitelj koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita internetske stranice koje je posjetio, koje potom šalju podatke pregledniku koji zatim izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj web stranica (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega te se tako korisnicima pruža više online mogućnosti i bolji korisnički doživljaj.

Bitno je naglasiti da MP-PRO internetska stranica (www.mp-pro.hr ) ne može pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika ili dobiti pristup informacijama koje korisnik ranije nije dao. Ne sadrži kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo.

Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Internetska stranica www.mp-pro.hr služi se Google Analytics statistikom. Podatke o tome kako se korisnici koriste internetskom stranicom MP-PRO povremeno može prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim Google Analytics.

Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristi se alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje se mogu upotrebljavati podaci iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, spol i interesi) na usluzi Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na Googleovoj internetskoj stranici: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/

Ako niste suglasni upotrebom kolačića, možete ih lako izbrisati (ili spriječiti) na računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki Vašeg preglednika.

Kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe našeg web mjesta i njegovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki ove stranice ili prouzročiti njezin drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Upotrebom ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i upotrebe podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

UVJETI DOSTAVE

Isporuka paketa vrši se dostavom na adresu, putem dostavne službe.

Niže možete pročitati više o svakom načinu dostave i isporuke.

HRVATSKA

Brza dostava (u pravilu 1-3 radnih dana, tijekom prodajnih akcija 5-7 radnih dana ili više*)

0.0 kg – 10.0 kg

6,64 €

za narudžbe iznad 90 €

BESPLATNO

Besplatna dostava za narudžbe iznad 90 € vrijedi isključivo na području Hrvatske.

*Brzina dostave može odstupati od uobičajene u vrijeme blagdana, neradnih dana, tijekom velikih prodajnih akcija (BLACK FRIDAY) i drugih situacija u kojima su moguće poteškoće tijekom isporuke.

Izračun iznosa poštarine za narudžbe izvan Hrvatske dostupan je u procesu kupovine, po odabiru proizvoda ili na https://autooprema.com.hr/informacije-o-dostavi/.

OPĆI UVJETI DOSTAVE I PREUZIMANJA PAKETA

Narudžbe i uplate zaprimljene od ponedjeljka do petka do 10:00h šaljemo isti dan (osim u slučaju prethodno opisanih odstupanja).
Narudžbe i uplate zaprimljene u petak iza 10:00h, subotu i nedjelju šaljemo u ponedjeljak.
Dostava se vrši sukladno rasporedu navedenom na svakom od niže navedenih načina dostave i isporuke.
Vrijeme slanja i dostave/isporuke paketa se u slučaju blagdana i državnih praznika prebacuje na prvi sljedeći radni dan.
Želite li dostavu na određeni datum, navedite nam to u napomeni prilikom narudžbe.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna VANJSKA oštećenja pošiljke tj. paketa i odmah ih reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva veća vanjska oštećenja. U tom slučaju vas molimo da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

UVJETI POVRATA, REKLAMACIJA I ZAMJENA

JEDNOSTAVNI POVRATI

Ako niste zadovoljni s proizvodom koji ste naručili, možete ga vratiti uz povrat punog plaćenog iznosa, uključujući i iznos dostave ukoliko je naplaćen (samo za povrat cijele narudžbe).

Svi proizvodi koje se vraćaju moraju biti nekorišteni i neoštećeni.

Trošak dostave do našeg skladišta za proizvode koje vraćate snosite samostalno (poštom ili dostavnom službom), osim u slučaju povrata ili zamjene neispravnih proizvoda kada sve troškove snosi MP-PRO. Za povrate nekorištenih i neotvorenih proizvoda u našem skladištu molimo da nas prethodno kontaktirate na tel: 031/720-257, mob: 0953566663 ili e-mail: info@mp-pro.hr

NAPOMENE

OŠTEĆENJA U DOSTAVI, KRIVI PROIZVODI, NEISPRAVNI PROIZVODI

U slučaju oštećenja prilikom dostave, krivo isporučene robe ili je proizvod koji ste dobili neispravan (tvornička greška), molimo vas da nam se javite (elektronskom poštom ili telefonski) u roku od dva radna dana od primitka pošiljke na tel: 031/720-257, mob: 0953566663 ili e-mail: info@mp-pro.hr

Sve reklamacije riješiti ćemo u najkraćem mogućem roku. U ovim slučajevima MP-PRO d.o.o. pokriva sve troškove zamjene proizvoda.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (IZVOD IZ ZZP-A, ČLANAK 72.)

 1. Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
 2. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
 3. Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
 4. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
 5. U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje (pdf).
Upute za jednostrani raskid ugovora

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 77.)

 1. Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
 2. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
 3. Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
 4. Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
 5. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 6. Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.
 7. Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.
 8. Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.
 9. Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (IZVOD IZ ZZP-A, ČLANAK 79.)

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u skladište tvrtke MP-PRO d.o.o. u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

MP-PRO d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu MP-PRO d.o.o., Nikole Tesle 1B, 31 315 Karanac, ili elektroničkom poštom na info@mp-pro.hr
Kako bi potrošaču MP-PRO d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.
MP-PRO d.o.o. bez odgađanja će, po primitku prigovora, potrošaču potvrditi primitak istog.
Odgovor na prigovor potrošača MP-PRO d.o.o.. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.
U slučaju eventualnog spora MP-PRO d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.
Rješavanje sporova je moguće pred centrima za mirenje.
Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

IZJAVA O DOSTAVI I SLANJU PAKETA

Preko 95% paketa poslanih od strane MP-PRO.hr (MP-PRO d.o.o.) dostavlja se po rasporedu dostavne službe Overseas Express kojom se šalje. Djelatnici MP-PRO d.o.o. ulažu sve moguće napore kako bi se dostava i slanje paketa izvršilo sukladno rasporedu. MP-PRO.hr (MP-PRO d.o.o.) ne može ni u jednom trenutku biti smatran odgovornim zbog kašnjenja u dostavi prouzrokovanih dostavnom službom ili “višom silom”, naročito u razdobljima povećanog paketovnog prometa (Black Friday, prosinac).

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku (poštom) na adresu: MP-PRO d.o.o. Nikole Tesle 1B, 31315 Karanac ili na e-mail: info@mp-pro.hr. Odgovor na vaš prigovor vratit ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo vas da u prigovoru navedete svoje podatke: ime i prezime, adresa za dostavu odgovora.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova, omogućena je “Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova” (Platforma za ODR) na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/odr

AUTORSKA PRAVA / COPYRIGHT

Web stranice MP-PRO.hr su u vlasništvu tvrtke MP-PRO d.o.o. Sav sadržaj na MP-PRO.hr kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikone, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su tvrtke MP-PRO d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

INFORMACIJE NA MP-PRO.HR INTERNETSKOJ STRANICI

MP-PRO d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama internetske trgovine ažurnim i točnim. MP-PRO d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. MP-PRO d.o.o. zadržava pravo tehničke pogreške prilikom prikaza cijena, dostupnosti proizvoda i/ili koda za popust ili pogodnost. MP-PRO d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca za dogovor o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju.

UPOTREBA I KORIŠTENJE MP-PRO.HR INTERNETSKE TRGOVINE

MP-PRO internetska stranica (www.mp-pro.hr) u vlasništvu je tvrtke MP-PRO d.o.o. i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru.

DOSTUPNOST MP-PRO.HR INTERNETSKE TRGOVINE

Iako vam MP-PRO d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, MP-PRO d.o.o. ne može garantirati da će usluge na MP-PRO.hr odgovarati vašim potrebama. MP-PRO d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite na e-mail info@mp-pro.hr kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup internetskoj trgovini (www.mp-pro.hr) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

MP-PRO d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.
Ulaskom na ovu internetsku stranicu oslobađa se i odrješuje pružatelj usluga/vlasnik i tvorac ove internetske stranice MP-PRO d.o.o. svake odgovornosti koja bi mogla nastati nepravilnim korištenjem proizvoda s ove internetske stranice. Svi proizvodi koji su u prodaji s ove internetske stranice smatraju se originalnim proizvodima te se isporučitelj i vlasnik ove web stranice MP-PRO d.o.o. ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu povredu ili ozljedu nastalu korištenjem proizvoda kupljenih putem ove web stranice.
Svi sadržaji na ovoj internetskoj stranici su informativnog ili edukativnog karaktera. Posavjetujte se s liječnikom u vezi primjenjivosti bilo mišljenja ili preporuka s obzirom na svoje simptome ili bolesti.
Svi proizvodi dostupni putem ove web stranice ostaju u vlasništvu isporučitelja, vlasnika ove web stranice MP-PRO d.o.o., do trenutka potpune isplate kupoprodajne cijene.
Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice (www.mp-pro.hr) isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka MP-PRO d.o.o. ne jamči (i) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice. MP-PRO d.o.o. zadržava pravo uskrate usluge ili poništenja narudžbe po vlastitom diskrecionom pravu, bez ograničenja i navođenja razloga.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje na u internetskoj trgovini (www.mp-pro.hr) moguće je na sljedeće načine:

POUZEĆEM – GOTOVINOM

Ako želite platiti dostavljaču prilikom preuzimanja paketa, molimo vas da prilikom narudžbe odaberete plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja.

VIRMAN / INTERNETSKO BANKARSTVO / OPĆA UPLATNICA

Ako plaćate virmanom / internetskim bankarstvom, pošiljku šaljemo nakon što je uplata vidljiva na našem žiro računu. Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati.
Virmansko plaćanje možete odabrati u košarici nakon čega će na vaš email stići potvrda narudžbe i podaci potrebni za uplatu. Ako plaćate iz inozemne banke, sve bankovne troškove transakcije snosi isključivo platitelj.

KARTICAMA ONLINE

U MP-PRO internetskoj trgovini omogućeno je plaćanje kreditnim i debitnim karticama.

KREDITNE KARTICE

DEBITNE KARTICE

credit.cards

Za plaćanje karticama, internetska trgovina (www.mp-pro.hr) koristi Monri platnu platformu. Budući da kupac sve osjetljive kartične podatke unosi na Monri platnoj formi, koja je osigurana visokim stupnjem SSL enkripcije (256-bitna enkripcija), trgovac ne dolazi u doticaj s kartičnim podacima, nije odgovoran za njihov prijenos niti čuvanje. Dodatno, svi skladišteni korisnički podaci zaštićeni su snažnom kriptografijom, uporabom FIPS 140-2 Level 3 certificiranog kriptografskog uređaja. Djelatnici internetske trgovine (www.mp-pro.hr) ni u jednom trenutku nemaju pristup broju kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Podaci o karticama ne pohranjuju se u sustavu MP-PROa već se broj kreditne kartice direktno provjerava i autorizira u autorizacijskom centru kartične kuće. Broj kreditne kartice niti bilo kakve druge osjetljive podatke nemojte upisivati nigdje osim u za to predviđeno polje, ne šaljite ga e-mailom niti putem formulara za kontakt.

© MP-Pro 2023O nama | Kontakt

Podržani načini plaćanja

U našoj web trgovini možete platiti:
 • kreditnim karticama jednokratno ili na rate
 • općom uplatnicom, virmanom, internet bankarstvom
 • pouzećem prilikom dostave paketa